departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions


Activitat de Recerca de Josep M. Basart Muñoz

 1. Basart , J.. Contemporary Ethical Issues in Engineering, Chapter Teaching Engineering Ethics in the Classroom: Issues and Challenges. IGI Global ( March 2015 )ISBN: 9781466681309. DOI: 10.4018/978-1-4666-8130-9.
  Full ref.Full text
 2. Basart , J.; Farrús, M.; Serra, M.. New Ethical Challenges for Today Engineering and Technology. Telematics and Informatics ( May 2015 ) vol. 32. no. 2, pp: 409-415. ISSN: 0736-5853. DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585314000458.
  Full ref.Full text
 3. Basart , J.; Serra, M.. Engineering Ethics Beyond Engineers’ Ethics. Science & Engineering Ethics ( January 2013 ) vol. 19. no. 1, pp: 179 - 187. ISSN: 1353-3452. DOI: 10.1007/s11948-011-9293-z.
  Full ref.Full text
 4. Colobran, M.; Basart , J.. Knowledge Based Concept Analysis Method using Concept Maps and UML: Security Notion Case. World Academy of Science, Engineering and Technology ( February 2013 ) vol. 74. no. 96, pp: 531-538. ISSN: 2010-3778.
  Full ref.Full text
 5. Serra, M.; Basart , J.. Engineering Ethics for an Integrated Online Teaching: What is Missing?. In ETHICOMP 2011Sheffield Hallam University ( September 2011 ) ISBN: 978-1-8437-339-6.
  Full ref.Full text
 6. Serra, M.; Basart , J.. A dialogical approach when learning engineering ethics in a virtual education frame. In ETHICOMP 2010Universitat Rovira i Virgili , pp: 483-490.( April 2010 ) ISBN: 978-84-693-0611-6. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 7. Basart , J.; Serra, M.. A Frame for Ethical Evaluation of (Information) Technologies. In VIII International Conference of Computer Ethics Philosophical EnquiryNomiki Bibliothiki , pp: 110-118.( July 2009 ) ISBN: 978-960-272-654-9. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 8. Basart , J.; Serra, M.. Applied Ethics in Engineering Schools. In VII European Conference on Philosophy and Computing , Jordi Vallverdú E-CAP- ( July 2009 ) ISBN: B-27978-2009. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 9. Basart , J.; Cullell, A.; Manresa, A.; Nadeu, C.; Robles, S.; Valderrama, E.; Colobran, M.; Serra, M.. Elaboració d'una matèria adaptada a l'EEES per a l'aprenentatge d'ètica professional en l'àmbit de les enginyeries. ( 2009 )
  Project chairman: Basart, J. M.
  Reference: UAB CEG15/10/09 (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Applicability: From 31-7-2009 to 31-7-2010
  Full ref.
 10. Basart , J.. Ethics Applied to Technologies. Is All Well?. IEEE Technology and Society Magazine ( 2008 ) vol. 4. , pp: 45-49. ISSN: 0278-0097. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 11. Basart , J.. Hindrances to engineering ethics appraisal. In Int. Conf. on Ethics and Human Values in Engineering.International Center for Numerical Methods in Engineering , J. Fabregat (ed.) , pp: p. 35-38.( març 2008 ) ISBN: 978-84-96736-42-9 (ISBN). DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 12. Basart , J.; Serra, M.. The improvement of autonomy in online learning environments. In EDEN 2008 Annual ConferenceCD , EDEN ( juny 2008 ) ISBN: 978-963-87914-0-5. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 13. Robles, S.; Borrell, J.; Basart , J.; Martí, R.; Pons, J.; Navarro-Arribas, G.; Ametller, J.; de Toro, M.; Colobran, M.; García, J.; Cucurull, J.; Garrigues, C.. Diseño e implementación de una solución global para el soporte de servicios críticos en situaciones de emergencia. ( 2006 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: TSI2006-03481 (Ministerio de Educación y Ciencia)
  Applicability: From 1-12-2006 to 30-11-2009
  Full ref.Full text
 14. Basart , J.. Introducció de l'ètica al currículum d'Enginyeria Informàtica. In 4t Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació ( Juliol 2006 ) ISBN: 84-8458-240-X (ISBN). DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 15. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Bras, M.; Guitart, P.; Pujol, J.; Robles, S.; Serra, J.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Aulí, F.; Bartrina, J.; Cucurull, J.; García, F.; García, J.; Garrigues, C.. Equipament d'infraestructura per a un cluster. ( 2005 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: 2005PEIR0050/26 (AGAUR. Generalitat de Catalunya)
  Applicability: From 15-12-2005 to 15-12-2006
  Full ref.
 16. Borges, J.; Basart , J.; Bras, M.; Serra, J.; Guitart, P.; Pujol, J.; Robles, S.; Borrell, J.; García, J.; Garrigues, C.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Aulí, F.; Bartrina, J.; Cucurull, J.; García, F.. Grup de Recerca Consolidat de Catalunya. ( 2005 )
  Project chairman: J. Rifà
  Reference: SGR2005-00319
  Applicability: From 1-10-2005 to 30-10-2009
  Full ref.
 17. Basart , J.. Conocimiento y método en Descartes, Pascal y Leibniz. CIENCIA ergo sum ( març-juny 2004 ) vol. 11. no. 1, pp: 105-111. ISSN: 1405-0269. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 18. Basart , J.. Knowledge from experimentation and knowledge from experience. In VIII Public Communication of Science and Technology (Barcelona)Publicació on-line ( juny 2004 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 19. Basart , J.. Sobre la formación no técnica en la Ingeniería Informática . In X Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (Alacant), p. 73-78Thomson ( juliol 2004 ) ISBN: 84-9732-334-3. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 20. Basart , J.. Societat del coneixement?. In II Congrés de l'Observatori per a la Cibersocietat (Barcelona)Publicació on-line ( novembre 2004 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 21. Basart , J.. Which ethics will survive in our technological society?. IEEE Technology and Society Magazine ( Spring 2004 ) vol. 23. no. 1, pp: 36-39. ISSN: 0278-0097. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 22. Ametller, J.; Basart , J.; Borrell, J.; García, J.; Garrigues, C.; Guil, N.; Ortega, J.; Pons, J.; Rifà, J.; Robles, S.; Moratalla, .; Cucurull, J.. Desarrollo de Aplicaciones Decisivas y Seguras sobre una Plataforma Ligera de Agentes Móviles. ( 2003 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: TIC2003-02041 (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
  Applicability: From 1-12-2003 to 30-11-2006
  Full ref.Full text
 23. Rifà, J.; Pujol, J.; Serra, J.; Robles, S.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Aulí, F.; Borges, J.; García, F.; Borrell, J.; Basart , J.; Pons, J.; Ortuño, I.; García, J.; Navarro-Arribas, G.; Ametller, J.; Mir, J.. Xarxa Wireless i dispositiu d'emmagatzemament massiu. ( 2003 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: PIR-210-2002 (DURSI. Generalitat de Catalunya.)
  Applicability: From 1-1-2003 to 31-12-2003
  Full ref.
 24. Basart , J.. Sobre las dificultades de una ética informática. In IV Jornades Informàtica i SocietatServei de Publicacions d'Enginyeria i Arquitectura La Salle Barcelona. ( desembre 2002 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 25. Basart , J.; Ferrer, C.; Oliver, J.; Ortuño, I.; Pujol, J.; Pons, J.; Prim, M.; Roig, J.. Sistema d'autoaprenentatge orientat a l'ensenyament de la Informàtica utilitzant les tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. ( 2000 )
  Project chairman: Marta Prim i Jaume pujol
  Reference: UAB-200537 (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Applicability: From 25-7-2000 to 24-7-2002
  Full ref.
 26. Basart , J.; Guitart, P.. A solution for the coloured cubes problem. Theoretical Computer Science ( 1999 ) vol. 225. no. 1-2, pp: 171--176. ISSN: 0304-3975. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 27. Guitart, P.; Basart , J.. A Genetic Algorithm Approach for the Steiner Problem in Graphs. In 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft ComputingVerlag Mainz vol. 1 , pp: 508--512.ELITE-Foundation- ( Setember 1998 ) ISBN: 3-89653-500-5. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 28. Guitart, P.; Basart , J.. A Genetic Algorithm for the Steiner Problem in Graphs. In I Jornades de Matemàtica Discreta i AlgorísmicaServei de Publicacions, UPC , pp: 42--43.( Març 1998 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 29. Guitart, P.; Basart , J.. A High Performance Approximation Algorithm for the Steiner Problem in Graphs. In Lecture Notes in Computer ScienceSpringer Verlag vol. 1518 , pp: 280--293.( 1998 ) ISBN: 0302-9743. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 30. Basart , J.. Programació lineal. Servei de Publicacions, UAB ( 1998 )vol. 58 ISBN: 84-490-1443-3. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 31. Basart , J.; Rifà, J.; Villanueva, M.. Fonaments de Matemàtica Discreta. Elements de combinatòria i aritmètica. Servei de Publicacions, UAB Barcelona. ( 1997 )vol. 36 ISBN: 84-490-0855-7. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 32. Basart , J.; Guitart, P.. Grafs aplicats a la resolució de jocs. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques ( 1997 ) vol. 12. no. 1, pp: 17--25. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 33. Guitart, P.; Basart , J.. Redes de Petri y protocolos de comunicación. Informática y Autómatica ( Junio 1996 ) vol. 9. no. 2, pp: 34--42. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 34. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Pujol, J.; Rifà, J.; Villanueva, M.. Seguretat, Codificació i Transport de la informació. ( 1996 )
  Project chairman: J. Domingo, L. Huguet, F. Noy, J. Rifà and O. Serra
  Reference: Xarxa Temàtica (Generalitat de Catalunya XI1996-0009)
  Applicability: From 20-11-1996 to 20-12-1998
  Full ref.Full text
 35. Basart , J.. Grafs: fonaments i algorismes. Servei de Publicacions, UAB Barcelona. ( 1994 )vol. 13 ISBN: 84-7929-982-7. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 36. Arqués, J.; Basart , J.; Borrell, J.; Pons, J.; Pujol, J.; Riera, A.; Rifà, J.. Implementación de un esquema de votación seguro sobre una red local usando protocolos criptogràficos sobre TCP/IP. ( 1994 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: CICYT.TIC94-0331
  Applicability: From 19-5-1994 to 19-5-1997
  Full ref.
 37. Basart , J.. Introducció a la Teoria de Grafs. Technical report no. 3/92. Unitat de Combinatòria i Comunicació Digital, UAB( 1992 )
  Full ref.More Information
 38. Basart , J.; Borrell, J.; Cotrina, J.; Ortuño, I.; Pujol, J.; Rifà, J.. Grafos y fracciones continuas en la codificación para la corrección de múltiples errores en comunicaciones digitales y su simulación en una LAN. ( 1991 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: CICYT.TIC91-0472
  Applicability: From 6-8-1991 to 6-8-1994
  Full ref.
 39. Basart , J.; Borrell, J.; Cotrina, J.; Ortuño, I.; Pujol, J.; Rifà, J.. Grafs i fraccions continues en la codificació per a la correcció d'errors. ( 1991 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: DGICYT num. 113118
  Applicability: From 1-1-1991 to 31-12-1991
  Full ref.
 40. Basart , J.. Some Upper Bounds For Minimal Trees. Information Processing Letters ( 1991 ) vol. 38. no. 4, pp: 209--213. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 41. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Domingo, J.; Fernández, R.; Huguet, L.; Pons, J.; Pujol, J.; Rifà, J.; Ortuño, I.; Vilardell, M.. Equipo Spider, Unidad de prueba y elementos adicionales. ( 1990 )
  Project chairman:  J. M. Basart
  Reference: CICYT Infraestructura. Prontic'90-122066
  Applicability: From 1-1-1990 to 31-12-1990
  Full ref.
 42. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Domingo, J.; Fernández, R.; Huguet, L.; Pons, J.; Pujol, J.; Rifà, J.; Ortuño, I.; Vilardell, M.. Investigación en los campos de Códigos, Criptografía y Teletratamiento. ( 1990 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: Infraestructura (DGU-Generalitat de Catalunya 170659)
  Applicability: From 1-1-1990 to 31-12-1990
  Full ref.
 43. Basart , J.; Huguet, L.. An Approximation Algorithm for the TSP. Information Processing Letters ( 1989 ) vol. 31. no. 2, pp: 77--81. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 44. Basart , J.; Rifà, J.. Covering Radius for Codes obtained from T(m) Triangular Graphs. In Lecture Notes in Computer ScienceSpringer Verlag vol. 356 , pp: 16--24.( 1989 ) ISBN: 3-540-51082-6. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 45. Rifà, J.; Basart , J.; Huguet, L.. On Completely Regular Propelinear Codes. In Lecture Notes in Computer ScienceSpringer Verlag vol. 357 , pp: 341--355.( 1989 ) ISBN: 3-540-51083-4. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 46. Basart , J.; Rifà, J.. On finding Rectilinear Steiner Minimal Trees. Informática y Autómatica ( 1989 ) vol. 22. no. 2, pp: 40--45. ISSN: 0210-8712. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 47. Basart , J.; Rifà, J.. Another approach to the Steiner problem in graphs and its generalization. In Proceedings of the ISMM International Symposium: Mini and Microcomputers and their applicationsServei de Publicacions, UAB Sant Feliu de Guíxols, Spain. , pp: 304--309.( 1988 ) ISBN: 84-7488-121-8. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 48. Basart , J.; Huguet, L.. Arbres Minimals i Arbres de Steiner en la Mètrica Rectilínia. Qüestió ( 1988 ) vol. 12. no. 2, pp: 159--174. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 49. Basart , J.. Els arbres de Steiner: obtenció i propietats. Phdthesis, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. ( 1988 ) ISBN: 84-7488-330-X. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 50. Basart , J.; Huguet, L.. From T(m) Triangular Graphs to Single-Error-Correcting Codes. In Lecture Notes in Computer ScienceSpringer Verlag vol. 307 , pp: 5--12.( 1988 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 51. Basart , J.. Construcció de codis correctors a partir de configuracions i grafs. Qüestió ( 1986 ) vol. 10. no. 2, pp: 93--97. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 52. Basart , J.. Configuracions i Grafs en la Teoria de Codis. , Universitat Autònoma de Barcelona( 1985 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 53. Basart , J.; Huguet, L.. Utilización de códigos de Preparata en la codificación por trasladados. In Actes del VI Congrés de la Asociación Española de Informàtica y Automàtica Madrid. , pp: 505--509.( 1985 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
Full BibTeX ref.