departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions


Activitat de Recerca de Jordi Pons Aróztegui

 1. Fuentes, M.; Robles, S.; Miguel, S.; Pons, J.; Sanchez-Carmona, A.. The TOP gamification platform as a change agent in the acquisition of the competences attributed to the Degree in Computer Engineering. In Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2018)Academic Press Girona. , Academic Press , pp: - .( July 2018 )
  Full ref.Full text
 2. Sanchez-Carmona, A.; Pons, J.; Robles, S.. Una Experiència de Ludificació per Millorar el Rendiment de l'Alumnat d'Enginyeria a través de la Motivació. In Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2016)Academic Press , pp: - .( July 2016 )
  Full ref.Full text
 3. Robles, S.; Fernández, C.; Pons, J.; Sebastián, R.. El wiki para la coordinación de un grupo de interés en innovación docente. In Actes del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)Universitat Politècnica de Catalunya , pp: - .( July 2010 ) ISBN: 978-84-8458-339-4. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 4. Robles, S.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Sebastián, R.. Wiki en la Universitat Autónoma de Barcelona, Alcance y Perspectivas. Red U Revista de Docencia Universitaria ( December 2009 ) no. Monogràfic IVISSN: 1887-4592. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 5. Robles, S.; Borrell, J.; Castellà, J.; César, E.; Fernández, C.; Freixas, M.; Hernández, .; Pèlachs, A.; Pons, J.; Sebastián, R.; Suppi, R.; Villalonga, A.. Avaluació i Seguiment de Competències en el Marc EEES: Integració d'una Eina Wiki al Campus Virtual de la UAB. ( 2008 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: 2008MQD-00178 (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya)
  Applicability: From 15-9-2008 to 14-9-2010
  Full ref.
 6. Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Sebastián, R.; Vié, A.; Villalonga, A.. GI-IDES:"Wiki" (Noves tecnologies aplicades a la docència). In Jornades d'Innovació DocentServei de Publicacions, UAB ( September 2008 ) ISBN: 978-84-490-2594-5. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 7. Pons, J.; Robles, S.; Navarro-Arribas, G.; Martí, R.; Borrell, J.. Improvement of the Adaptation of the Wiki Platform to the University Teaching: The Concrete Case of the Subjects of Computer Networks. In Actes del 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i InnovacióUniversitat de Lleida ( Juliol 2008 ) ISBN: 978-84-8458-279-3. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 8. Robles, S.; Pons, J.; Borrell, J.; Freixas, M.; Fernández, C.; Sebastián, R.; Pèlachs, A.. New Wiki Tools for On-line Formative Assessment. In Proceedings of the International Technology and Development Conference ( Març 2008 ) ISBN: 978-84-612-0192-1. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 9. Borrell, J.; Fernández, C.; García, F.; Martí, R.; Pons, J.; Robles, S.. Portfolios Virtuales Basados en Wiki para Evaluación Continua y Evaluación por Compañeros. In TICAI2006: TICs para el Aprendizaje de la IngenieríaIEEE, Sociedad de Educación ( June 2008 ) vol. pp.45-51 ISBN: 978-84-8158-375-5. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.More Information
 10. Robles, S.; Borrell, J.; Freixas, M.; Pons, J.; Llado, M.. Adaptació d'un Sistema Wiki per a la Docència Universitària dins l'EEES. In Jornades d'Innovació DocentServei de Publicacions, UAB ( September 2007 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 11. Toledo, R.; Pujol, J.; Pons, J.; Verge, X.; Oriols, X.; Borges, J.; Cortés, A.; Franco, D.. Plataforma de “e-learning” para la definición de actividades de formación incluyendo la medición y cuantificación del esfuerzo de alumnos y profesores en asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática impartidas según ECTS. ( 2007 )
  Project chairman: Ricardo Toledo
  Reference: EA2007-0286 (Ministerio de Educación y Ciencia)
  Applicability: From 29-5-2007 to 30-4-2008
  Full ref.
 12. Pons, J.; Borrell, J.; Freixas, M.; Llado, M.; Pèlachs, A.; Robles, S.; Sebastián, R.. Ús d'un Entorn Wiki per a la Docència Universitària dins l'EEES. In Jornades d'Innovació DocentServei de Publicacions, UAB ( September 2007 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 13. Robles, S.; Borrell, J.; Basart , J.; Martí, R.; Pons, J.; Navarro-Arribas, G.; Ametller, J.; de Toro, M.; Colobran, M.; García, J.; Cucurull, J.; Garrigues, C.. Diseño e implementación de una solución global para el soporte de servicios críticos en situaciones de emergencia. ( 2006 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: TSI2006-03481 (Ministerio de Educación y Ciencia)
  Applicability: From 1-12-2006 to 30-11-2009
  Full ref.Full text
 14. Badia, M.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; García, F.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Sebastián, R.; Vié, A.; Villalonga, A.. Noves Estratègies d'Aprenentatge en el Marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: l'Ús del Wiki. ( 2006 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: UAB CAA23/10/06 (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Applicability: From 30-10-2006 to 20-7-2007
  Full ref.Full text
 15. Borrell, J.; Martí, R.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Robles, S.. Noves Experiències d'Avaluació amb Wikis: Grups Nombrosos i Avaluació per Companys. In Actes del 4rt Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació , pp: 431.( Juliol 2006 ) ISBN: 84-8458-243-4. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 16. Borrell, J.; Martí, R.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Robles, S.. Wikis i Avaluació per Companys en Assignatures de Xarxes d'Ordinadors. In Jornades d'Innovació DocentServei de Publicacions, UAB Universitat Autònoma de Barcelona- ( September 2006 ) ISBN: 978-84-490-2502-0. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 17. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Bras, M.; Guitart, P.; Pujol, J.; Robles, S.; Serra, J.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Aulí, F.; Bartrina, J.; Cucurull, J.; García, F.; García, J.; Garrigues, C.. Equipament d'infraestructura per a un cluster. ( 2005 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: 2005PEIR0050/26 (AGAUR. Generalitat de Catalunya)
  Applicability: From 15-12-2005 to 15-12-2006
  Full ref.
 18. Borges, J.; Basart , J.; Bras, M.; Serra, J.; Guitart, P.; Pujol, J.; Robles, S.; Borrell, J.; García, J.; Garrigues, C.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Aulí, F.; Bartrina, J.; Cucurull, J.; García, F.. Grup de Recerca Consolidat de Catalunya. ( 2005 )
  Project chairman: J. Rifà
  Reference: SGR2005-00319
  Applicability: From 1-10-2005 to 30-10-2009
  Full ref.
 19. Badia, M.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; García, F.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Sebastián, R.; Vié, A.; Villalonga, A.. La innovación tecnológica para la enseñanza a distancia y semi-presencial: el entorno wiki en la UAB. In Congreso Internacional Virtual de Educación. CIVE 2005 ( Febrer 2005 ) ISBN: 84-7632-917-2. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 20. Badia, M.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; García, F.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Sebastián, R.; Vié, A.; Villalonga, A.. L'entorn Wiki: una nova estratègia didàctica a la UAB. In Didàctica i organització d'assignatures basades en l'experimentacióCPDA- Publicacions l'Abast, S.L.L. , Casal, J.; Sastre, A. Universitat Politècnica de Catalunya- ( Febrer 2005 ) ISBN: 84-689-0565-8. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 21. Badia, M.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; García, F.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Vié, A.; Villalonga, A.; Sebastián, R.. Un any de wiki en la docència de la UAB. In Jornades d'Innovació Docent Universitat Autònoma de Barcelona- ( 2005 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 22. Borrell, J.; Fernández, C.; García, F.; Martí, R.; Pons, J.; Robles, S.. Wiki-based virtual portfolios for continuous evaluation and co-evaluation. In International Conference on Engineering and Computer Education , pp: 37.( November 2005 ) ISBN: 84-6098149-5. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 23. Robles, S.; Borrell, J.; Fernández, C.; Ortega, J.; Navarro-Arribas, G.; García, J.; García, F.; Pons, J.. El Wiki com estratègia didàctica en assignatures de xarxes d'ordinadors. In 3r Congrés Internacional en Docència Universitaria i Innovació Girona. , pp: 340.( Juliol 2004 ) ISBN: 84-88795-79-3. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 24. Robles, S.; Borrell, J.; Pons, J.. Experiencies d'ensenyament semipresencial amb Wiki. In Jornades d'Innovació Docent Universitat Autònoma de Barcelona- ( September 2004 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 25. Badia, M.; Borrell, J.; Fernández, C.; Freixas, M.; García, F.; Pèlachs, A.; Pons, J.; Robles, S.; Sebastián, R.; Vié, A.; Villalonga, A.. GI-IDES L'entorn Wiki: una nova iniciativa docent. In Jornades d'Innovació Docent Universitat Autònoma de Barcelona- ( 2004 ) DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 26. Ametller, J.; Basart , J.; Borrell, J.; García, J.; Garrigues, C.; Guil, N.; Ortega, J.; Pons, J.; Rifà, J.; Robles, S.; Moratalla, .; Cucurull, J.. Desarrollo de Aplicaciones Decisivas y Seguras sobre una Plataforma Ligera de Agentes Móviles. ( 2003 )
  Project chairman: Sergi Robles
  Reference: TIC2003-02041 (Ministerio de Ciencia y Tecnología)
  Applicability: From 1-12-2003 to 30-11-2006
  Full ref.Full text
 27. Rifà, J.; Pujol, J.; Serra, J.; Robles, S.; Villanueva, M.; Fernández, C.; Aulí, F.; Borges, J.; García, F.; Borrell, J.; Basart , J.; Pons, J.; Ortuño, I.; García, J.; Navarro-Arribas, G.; Ametller, J.; Mir, J.. Xarxa Wireless i dispositiu d'emmagatzemament massiu. ( 2003 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: PIR-210-2002 (DURSI. Generalitat de Catalunya.)
  Applicability: From 1-1-2003 to 31-12-2003
  Full ref.
 28. Rifà, J.; Borrell, J.; Pujol, J.; Pons, J.; Minguillón, J.; Villanueva, M.; Robles, S.; Serra, J.; Fernández, C.; Borges, J.; Navarro-Arribas, G.. Grup de recerca consolidat: UNITAT de COMBINATORIA i COMUNICACIÓ DIGITAL. ( 2002 )
  Project chairman: Rifà, J.
  Reference: 2001SGR-219 (Generalitat de Catalunya.)
  Applicability: From 1-1-2002 to 31-12-2004
  Full ref.
 29. Robles, S.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Rifà, J.; Borrell, J.. Mobile Agents Supporting Secure GRID Environments. In Euroweb 2002 ConferenceBritish Computer Society Oxford. , B. Matthews, B. Hopgood, M. Wilson , pp: 195-197.World Wide Web Consortium- ( December 2002 ) ISBN: 1-902505-50-6. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.Full text
 30. Robles, S.; Luque, I.; Navarro-Arribas, G.; Pons, J.; Borrell, J.. Plataforma segura para la ejecución de agentes móviles con itinerario, código y datos protegibles. In VII Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de la InformaciónServicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo Oviedo. vol. II , S. González, C. Martínez , pp: 765-778.( September 2002 ) ISBN: 84-699-8932-4. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 31. Rifà, J.; Pujol, J.; Borges, J.; Borrell, J.; Villanueva, M.; Pons, J.; Serra, J.; Robles, S.. Xarxa temàtica de seguretat, codificació i transport de la informació. ( 2002 )
  Project chairman: Domingo, J.
  Reference: 2001XT-16
  Applicability: From 1-1-2002 to 1-1-2004
  Full ref.
 32. Borrell, J.; Rifà, J.; Serra, J.; Guitart, P.; Pons, J.; Robles, S.; Navarro-Arribas, G.. Desarrollo de dos aplicaciones de comercio-e seguras: votaciones B2G y subastas B2B. ( 2001 )
  Project chairman: Borrell, Joan
  Reference: TIC2000-0232-P4-02 (CICYT)
  Applicability: From 1-10-2001 to 30-9-2003
  Full ref.
 33. Robles, S.; Vera, J.; Pons, J.; Borrell, J.. Agentes Móviles y Seguridad: una Revisión. In VI Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de laInformaciónRA-MA Tenerife. , pp: 341--350.( September 2000 ) ISBN: 84-7897-431-8. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 34. Borges, J.; Borrell, J.; Minguillón, J.; Pons, J.; Pujol, J.; Riera, A.; Rifà, J.; Robles, S.; Villanueva, M.. Ajut per potenciar i donar suport als grups de recerca.. ( 2000 )
  Project chairman: J. Rifa
  Reference: 1999SGR-00300 (Generalitat de Catalunya)
  Applicability: From 1-1-2000 to 31-10-2001
  Full ref.Full text
 35. Basart , J.; Ferrer, C.; Oliver, J.; Ortuño, I.; Pujol, J.; Pons, J.; Prim, M.; Roig, J.. Sistema d'autoaprenentatge orientat a l'ensenyament de la Informàtica utilitzant les tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. ( 2000 )
  Project chairman: Marta Prim i Jaume pujol
  Reference: UAB-200537 (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Applicability: From 25-7-2000 to 24-7-2002
  Full ref.
 36. Borrell, J.; Pons, J.; Pujol, J.; Riera, A.; Rifà, J.; Robles, S.. Aplicacions internet avançades (XANETA). ( 1999 )
  Project chairman: Manel Medina (UPC)
  Reference: XANETA, XT1998-28
  Applicability: From 1-1-1999 to 31-12-2000
  Full ref.
 37. Roig, J.; Pujol, J.; Pons, J.; Robles, S.; Ros, A.. Disseny, desenvolupament i manteniment d'una web corporativa per a la Fundació Indústries de la Informació. Projecte de col.laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1999/2000. ( 1999 )
  Project chairman: Jordi Roig
  Reference: UAB C00-3861 (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Applicability: From 1-6-1999 to 31-5-2000
  Full ref.
 38. Rifà, J.; Arqués, J.; Borges, J.; Codina, A.; Minguillón, J.; Pujol, J.; Pons, J.; Riera, A.; Robles, S.; Villanueva, M.; Borrell, J.. Resultados del proyecto CICYT TEL97-0663. In SPAST-IUniversidad Publica de Navarra , Universidad Publica de Navarra , pp: 8 pag. CDROM.Universitat de Navarra- ( November 1999 ) ISBN: 84-95075-27-X. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 39. Robles, S.; Pons, J.; Borrell, J.. Diseño de un Servicio de Votación Seguro a Gran Escala: El Colegio Electoral. In Actas de la V Reunión Española sobre Criptología y Seguridad de la InformaciónUniversidad de Málaga , pp: 333--344.( 1998 ) ISBN: 84-8497-820-6. DOI: 10.1109/TIT.2011.2119465.
  Full ref.
 40. Arqués, J.; Borges, J.; Borrell, J.; Codina, A.; Minguillón, J.; Pons, J.; Pujol, J.; Riera, A.; Rifà, J.; Robles, S.; Villanueva, M.. Desarrollo de un servicio de votación segura en entornos Intranet/Internet sobre una infraestructura de certificados. ( 1997 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: CICYT.TEL97-0663
  Applicability: From 1-8-1997 to 31-7-2000
  Full ref.
 41. Arqués, J.; Basart , J.; Borrell, J.; Pons, J.; Pujol, J.; Riera, A.; Rifà, J.. Implementación de un esquema de votación seguro sobre una red local usando protocolos criptogràficos sobre TCP/IP. ( 1994 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: CICYT.TIC94-0331
  Applicability: From 19-5-1994 to 19-5-1997
  Full ref.
 42. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Domingo, J.; Fernández, R.; Huguet, L.; Pons, J.; Pujol, J.; Rifà, J.; Ortuño, I.; Vilardell, M.. Equipo Spider, Unidad de prueba y elementos adicionales. ( 1990 )
  Project chairman:  J. M. Basart
  Reference: CICYT Infraestructura. Prontic'90-122066
  Applicability: From 1-1-1990 to 31-12-1990
  Full ref.
 43. Basart , J.; Borges, J.; Borrell, J.; Domingo, J.; Fernández, R.; Huguet, L.; Pons, J.; Pujol, J.; Rifà, J.; Ortuño, I.; Vilardell, M.. Investigación en los campos de Códigos, Criptografía y Teletratamiento. ( 1990 )
  Project chairman: Josep Rifà
  Reference: Infraestructura (DGU-Generalitat de Catalunya 170659)
  Applicability: From 1-1-1990 to 31-12-1990
  Full ref.
Full BibTeX ref.